DONATION

Đóng Góp Xây Dựng Đan Viện

Sự hỗ trợ và đóng góp của Quý vị sẽ giúp chúng con phát triển Đan Viện. Sự ủng hộ đó sẽ được dùng vào sứ vụ dựng xây Đan Viện ngày một tốt đẹp hơn. 

Đan Viện chúng con xin tri ân và xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương

Đan Viện Thánh Mẫu Sacramento (Our Lady of Sacramento Monastery)

Luật Dòng

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀYDOM GUILLAUME JEDRZEJCZAKViện phụ đan viện Mont-Des-Cats Ch1 Ch2 Ch3 Ch4...