Uncategorized

KINH THÁNH

Vui lòng nhấn vào link để đọc.

Kinh Thánh theo bản dịch của CGKPV

Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước

Kinh Thánh Theo bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn

Kinh Thánh Cựu Ước

Kinh Thánh Tân Ước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Luật Dòng

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀYDOM GUILLAUME JEDRZEJCZAKViện phụ đan viện Mont-Des-Cats Ch1 Ch2 Ch3 Ch4...