TUYÊN NGÔN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO DIGITATIS HUMANAE

Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo
Digitatis Humanae
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Lời Giới Thiệu
Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo là một văn kiện đáng kể và quan trọng trong lịch sử Giáo
Hội, khai mở một kỷ nguyên mới cho mối liên lạc của Giáo Hội với thế giới hiện đại…

Luật Dòng

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀYDOM GUILLAUME JEDRZEJCZAKViện phụ đan viện Mont-Des-Cats Ch1 Ch2 Ch3 Ch4...