ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN BÁO TIN CÁO PHÓ

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương xin báo tin Ông Cố Giuse PHẠM ĐỨC HIỂN, thân phụ Đan sĩ Linh Mục Phạm Quốc Huyên đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 30 ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Cộng đoàn dân Chúa và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trân Trọng

Luật Dòng

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀYDOM GUILLAUME JEDRZEJCZAKViện phụ đan viện Mont-Des-Cats Ch1 Ch2 Ch3 Ch4...