ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN BÁO TIN CÁO PHÓ

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương xin báo tin Ông Phaolo NGUYỄN VĂN THÀNH (cựu đệ tử Châu Sơn), đã được Chúa gọi về lúc 03 giờ 05 ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Cộng đoàn dân Chúa và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Phaolo sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trân Trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Luật Dòng

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC

CHÚ GIẢI TU LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC THEO TỪNG NGÀYDOM GUILLAUME JEDRZEJCZAKViện phụ đan viện Mont-Des-Cats Ch1 Ch2 Ch3 Ch4...